Seotud lehed

Jaga

Vibratsioon

Vibratsioon on üks aktuaalsetest probleemidest, mille kallal Makita töötab pidevalt, et pakkuda lahendusi vibratsiooni minimeerimiseks. Probleemi lahendamisse hakati panustama senisest enam, kui 2005. aastal jõustus kehale ja kätele mõjuvat vibratsiooni reguleeriv direktiiv (2002/44/EÜ). Tööandja peab hoolitsema selle eest, et vibratsiooni mõju ei ületaks eeskirjas ette nähtud taset, sest liiga suur ja pidev mõju võib põhjustada pikaajalisi terviseprobleeme.

AVT – Vibratsiooni minimeerimise eelkäija


Tehes pidevalt koostööd masinate kasutajatega, on Makita jõudnud vibratsiooniprobleemi tuumale päris lähedale. Makita AVT-tooted on progressiivsed ja konstrueeritud just kasutajate vajaduste rahuldamiseks. Makita pakub turu tehniliselt kõige arenenumaid elektritööriistu, mille puhul on hea sooritusvõime ühendatud arenenud tehnoloogiaga, mis võimaldab väikseid vibratsiooniväärtusi.

Valige õiged tööriistad

Tööriistade valimisel on väga tähtis püüda vältida väikese võimsusega tööriistade kasutamist, sest väikese võimsusega tööriistadega kestab töö kauem ja vibratsiooni mõju on veelgi suurem. Lisaks vibreerivad vanad tööriistad tõenäoliselt rohkem kui uued. Makita pakub igale tööle õiget töövahendit, tagades, et kõnealune tööriist on vibratsiooniväärtuse poolest nii turvaline kui tänapäevase tehnika abil on üldse võimalik.

Ei tohi siiski unustada, et minimaalse vibratsiooni mõjuga tööriistade turuletoomine ei ole mitte ainult tootja ülesanne. Vähemalt sama tähtis on, et seadmete kasutajad ja tööandjad oleksid teadlikud vibratsiooniga seotud võimalikest ohtudest ja sellise kahjuliku mõju vältimise viisidest.

Millist ohtu võib vibratsioon põhjustada?


Elektritööriistade kasutamisel kandub suur osa vibratsioonist üle kasutaja kätele ja käevartele. Vibratsiooni mõju ei ole mitte ainult ebameeldiv, vaid see suurendab õnnetusohtu ja vähendab lisaks töö täpsust.

Regulaarne vibratsiooni mõju võib põhjustada tõsiseid sümptomeid või püsivaid vigastusi. Suurim vibratsiooni mõju oht on isikutel, kes kasutavad oma töös regulaarselt tugevasti vibreerivaid tööriistu, näiteks piikvasarat. Kui igapäevases töös kasutada tugevasti vibreerivaid tööriistu, on oht, et vibratsioon põhjustab püsivaid probleeme, näiteks vibratsioonitõbe. Tavaliselt ilmnevad sümptomid pärast seda, kui vibratsiooni mõju on kestnud mitu kuud või koguni aastat. Vibratsioonist tingitud sümptomiteks võivad olla käte tundetus, sõrmede suremine, pigistusjõu nõrgenemine ja näppude valgeks muutumine.

Vibratsiooniväärtused


Vibratsiooni kahjulikkuse hindamisel võetakse arvesse kasutatava seadme vibratsioonitaset ja mõju kestust. Nende näitajate alusel määratakse vibratsiooni mõju, mis määrab ära, kui kaua saab seadmega ohutult töötada. Tööandja kohustus on jälgida, et ei ületataks direktiivis määratud piirväärtusi.

Vibratsiooni kahjulikkust hinnatakse ja seda väljendatakse seadme efektiivse kiirendusena m/s2.

Terviseohtude hindamisel ei ole tähtis mitte üksik vibratsiooniväärtus, vaid selle puhul tuleb võtta arvesse nii seadme vibratsioonitaset kui ka mõju kestust. Nende näitajate abil määratakse vibratsiooni mõju päeva kohta, mille kohta direktiivis on kehtestatud piirväärtused.

EÜ-direktiiv 2002/44/EÜ kohustab tööandjat hindama ja selle põhjal vajaduse korral piirama töötajatele avalduvat vibratsiooni mõju. Direktiivis esitatud arvutusvalemis kasutatakse lähteväärtusena 8-tunnist tööpäeva.

Kui vibratsiooni mõju talitlusväärtust A(8) 2,5 ei saavutata, on oht tervisele ebatõenäoline. Teisiti öeldes – seadmega, mille vibratsiooniväärtus on alla 2,5, võib töötada 8 tundi, ilma et see oleks ohtlik tervisele.

Kui seadme vibratsiooniväärtus ületab 2,5 ja seadmega töötatakse 8 tundi, ei ole oht tervisele välistatud. Sel juhul ületatakse direktiivis toodud talitlusväärtust ja tuleks pöörata tähelepanu vibratsiooni vähendamisele.

Direktiivis räägitakse piirväärtuse ületamisest juhul, kui seadme vibratsiooniväärtus on üle 5,0 ja seadet kasutatakse 8 tundi. Piirväärtuse ületamise tagajärjeks võivad olla vibratsiooni põhjustatud haigused ja seadme kasutamine tuleks kohe lõpetada.

Vibratsioonimõõturid


Teame Makitas täpselt vibratsiooni põhjustatavaid ohte ja pakume seetõttu lihtsat viisi lubatud vibratsiooni mõju mõõtmiseks Makita vibratsioonimõõturi abil.

Olge teadlik vibratsiooni kahjulikust mõjust ja vibratsiooni lubatud väärtustest. Makita progressiivse vibratsioonivastase süsteemi ja vibratsiooni igapäevaste soovituslike mõjuväärtuste jälgimise abil minimeerite vibratsiooni põhjustatavad ohud.

Maksimaalse mõjuaja loendur

Makita veebilehel esitatud vibratsiooniloenduri abil saate seadme vibratsiooniväärtuste abil kiiresti ja lihtsasti teada, kui kaua võite vibratsioonil lasta mõjuda. Kui sisestate kasutatava tööriista vibratsiooniväärtuse loendurisse, näete, kui kaua tohib kõnealuse seadmega eeskirjade kohaselt töötada. Makita iga masina tehniliste andmete hulgas tuuakse ära ka selle konkreetse masina vibratsiooniväärtus.

VIBRATSIOONI KALKULAATORISSE...

Käevibratsiooni mõju loendur

Käevibratsiooni mõju loendur on parim ja lihtsaim viis selleks, et kontrollida, kui palju mõjub kasutatavate seadmete tõttu teile käevibratsioon. Sisestage loendurisse teie kasutatavate seadmete vibratsiooniväärtused ja mõju kestused (päästiku vajutusaeg). Seejärel arvutab loendur vibratsiooni üldväärtuse efektiivse kiirendusena ja sellest tulenevate vibratsioonipunktide kaupa ning näitab, kas peate vibratsiooni tõttu võtma mingid meetmed.

VIBRATSIOONI KALKULAATORISSE...

Vibratsiooni mõju loenduri juurde kuulub ka niinimetatud vibratsioonikaart, mida on soovitatav kanda näiteks ehitusplatsil kaasas. Vibratsioonikaardi abil saate summeerimise teel lihtsasti arvutada seadmete vibratsiooni koguväärtuse (talitlusväärtuse piir:100 punkti ja piirväärtus:400 punkti). Punktide summeerimisel näete, kas päevane vibratsiooni mõju püsib soovitatud väärtuste piires.

Mobiilne loendur

Vibratsiooniloendurist on olemas ka mobiilne rakendus Android-telefoni jaoks, mille saate alla laadida Google Play kauplusest (inglise keeles Makita Vibration Calculator).