Jaga

GARANTIIREMONDI TINGIMUSED:
Lugupeetud MAKITA tööriista kasutaja. Me garanteerime Teile, et kõik MAKITA tooted on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja ei oma koostamisvigu. Juhul kui Teie seadmel siiski neid vigu esineb, lubame need tasuta kõrvaldada. Seoses sellega anname juriidilistele isikutele 1 aastase piiratud GARANTII. Tehase piiratud garantii kehtib vaid esmase müügi puhul! Samuti on tarbijal õigus tulenevalt VÕS §218 lõikest 2 esitada müüjale pretensioon 2 aasta jooksul. Pretensioonide esitamiseks tuleb Teil pöörduda seadme müünud ettevõtte poole. Kindlasti esitage ka ostudokument!
Kiiremaks teeninduseks võite pöörduda ka otse MAKITA VOLITATUD HOOLDUSKESKUSTESSE.
Kindlasti tuleb remonti tuua komplektne tööriist ja esitada ostudokument.


NB!
Kui seadet avab või remondib selleks spetsiaalset väljaõpet mittesaanud isik ei saa MAKITA enam seadme kvaliteedi eest vastutada. Samuti ei saa me vastutada seadme kvaliteedi eest kui:
- seadet on mehaaniliselt vigastatud
- on kasutatud valesid töövõtteid
- on kasutatud mittesobivaid tarvikuid
- seadet on kasutatud mitte sihtotstarbeliselt
- seadet kasutati peale vea ilmnemist
- seadet on ülekoormatud
- seadet on kasutanud ilma selleks vajalike oskusteta isik
- seade on hooldamata
- seadme konstruksiooni ja seadeid on muudetud
- seade on ühendatud andmesildil näidatust erineva pingega toiteallikaga


NB!
Elektrilised tööriistad on keeruline kombinatsioon mehaanilistest ja elektrilistest osadest ning sisaldavad hulgaliselt liikuvaidkuluvaid detaile. Liikuvate detailide kulumine on normaalne nähe, mitte valmistusviga! Kasutamisest tingitud, normaalselt kulunud detaile tasuta ei vahetata (reduktorid, laagrid, kollektorid, süsiharjad, akud, laadijad, käepidemete kummikaitsmed, höövliterad, saekettad, jne). Juhul kui siiski esineb tootja valmistusviga vahetatakse detailid tasuta.

NB! Seadme vea tuvastamine MAKITA VOLITATUD HOOLDUSKESKUSES on Teile tasuta alates üleandmis päevast järgneva 12 kuu jooksul.

NB!
Säilitage kindlasti ostudokument, kasutusjuhend. Jälgige, et ostudokumendile oleks korrektselt märgitud seadme mudel ja seeria number! Ostudokumendi esitamisel saate pöörduda ka Soome, Läti ja Leedu Makita volitatud hoolduskeskustesse.