Jaga

Makita ja keskkonnateadlikkus


Makita võtab oma tegevuses ja eelkõige seadmete valmistamisel arvesse võimalikku keskkonnamõju. Makita teeb kõik mis võimalik keskkonnakahju minimeerimiseks toote elutsükli kõigis faasides alates tootmise ettevalmistamise etapist ning lõpetades toote tarnimise ja kasutuselevõtuga. Valmistatav toode on alati võimalikult ökoloogiline ja ringlussevõetav. Muul juhul ei pääseks toode projekteerija töölaualt kaugemale.

Tootmine

Makita kõigi tehaste tootmisprotsessis võetakse arvesse ökoloogilisust ning eelkõige ohtlike ja kahjulike ainete kasutamise minimeerimist. Makita täidab kõik need nõuded, mis on kehtestatud direktiividega RoHS (Ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes) ja WEEE (Elektri- ja elektroonikaseadmete romud).

Ringlussevõtt

Makita kasutab tõhusat ringlussevõtusüsteemi, mille eesmärk on see, et kõik Makitale tagastatud kasutuskõlbmatud masinad ja akud võetakse asjakohaselt ringlusse. Makita on võtnud enda kohustuseks hoolitseda kliendi tagastatud rikkis seadmete ja akude ringlussevõtu eest. Nii saab metall- ja plastdetailid uuesti tõhusalt kasutusele võtta ning keskkonnakahjustus on väiksem.

CO2

Makita püüab oma igapäevases tegevuses arvestada keskkonnaga ja vähendada süsinikdioksiidi heidet. Makita Corporation on kohustunud vähendama süsinikdioksiidi heitkogust igas Makita tehases ja kontoris üle maailma. Kõnealuste eesmärkide täitmiseks on rajatud spetsiaalne komitee, mis korraldab ja teeb järelevalvet Makita antud lubaduste täitmise üle.